Anime Information
Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You Er

Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You Er N/A

Other Name: Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You Er, Memory of Chang'an 2nd Season, Shi Yi Chang An: Ming Yue Ji Shi You 2nd Season,Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You 2nd Season, 拾忆长安·明月几时有 貳

Summary: Second season of Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You.

Shi Yi Chang An: Mingyue Jishi You Er