Anime Information
Kouya no Kotobuki Hikoutai Gaiden: Oozora no Harukaze Hikoutai

Kouya no Kotobuki Hikoutai Gaiden: Oozora no Harukaze Hikoutai 6.25

Other Name: 荒野のコトブキ飛行隊 外伝 大空のハルカゼ飛行隊

Summary: A short spin-off anime released on "Kouya no Kotobuki Hikoutai: Oozora no Takeoff Girls!" game app and YouTube.

Kouya no Kotobuki Hikoutai Gaiden: Oozora no Harukaze Hikoutai