Anime Information
Kodomo no Jikan Recap

Kodomo no Jikan Recap 6.88

Other Name: Kodomo no Jikan: Rin's Classroom Diary (Special Compilation), Kodomo no Jikan: Rin no Gakkyuu Nisshi (Tokubetsu-hen), OVA 2, こどものじかん

Summary: A 86-minute DVD episode that includes an uncensored summary of the original TV series.

Kodomo no Jikan Recap